Pierwsze z nich jest szkoleniem głównym.

Catia to główny program jaki stanowi narzędzie pracy wszystkich inżynierów. Możliwości ,które daje to oprogramowanie są praktycznie nieograniczone. Zaawansowana technika jak również sposobności, jakie za sobą niesie ten program sprawiają, że praca inżynierów staje się bardzo komfortowa i wydajna. Należy jednak wziąć pod uwagę na umiejętne posługiwanie się oprogramowaniem catia. Zdarza się bowiem, że niewystarczająco wyuczony inżynier podczas pierwszych kontaktach z tak rozbudowanym oprogramowaniem nie potrafi wydajnie oraz odpowiednio na nim pracować. Tu z pomocą nadchodzi portal ibs-poland.pl. Umożliwia on wyuczenie się jak obchodzić się z tego typu oprogramowaniem w sposób zapewniający podstawowe oczekiwania, które związane są z pracą tego oprogramowania. W zależności od oczekiwań konkretnego inżyniera istnieje wiele opcji w obszarze prowadzonych kursów. Pierwsze z nich jest szkoleniem głównym jakie obejmuje kluczowe funkcje zwykłego oprogramowania catia. Na szkolenie tego typu zapisać się można na przykład stacjonarnie, w siedzibie, poprzez telefon lub poprzez email – sięgając do treści jakie są zawarte na internetowej stronie ibs-poland. W zależności od swoich potrzeb szkolenie to mamy możliwość po raz kolejny powtórzyć, a każde z nich kończy się wydaniem poprzez organizatora stosownego dyplomu jakie potwierdza nabycie umiejętności.

Autor:  Delmia 3dexperience