Największe miasto, skupisko gospodarcze.

Warszawa – dusza Rzeczpospolitej Polskiej. Najogromniejsze miasto, centrum polityczne. W Warszawie zamieszkuje około 1750 tys. ludzi. Na prawie każdy 1000 zamieszkujących przypada stu czterdziestu trzech uczniów uniwersytetów. Łatwo więc policzyć, że uczelnie w W-wie edukują razem ponad dwieście pięćdziesiąt tys. studentów!

Nauka w uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej uregulowana jest w ustawie o Szkolnictwie Wyższym a inne akty prawne, np. Prawo Oświatowe, określają jaki jest rodzaj szkolnictwa w naszym kraju. System ten przewiduje, że zaczynający edukację siedmiolatek posiada na początek skończyć podstawówkę (8 lat), potem szkołę ponadpodstawową (w zależności od typu od 3 do pięciu lat) a następnie młody człowiek ma możliwość pójść na uczelnię. Studia dzielą się na trzy szczeble. Pierwszy to trwające 6 półroczy studia licencjackie lub 7 semestrów – inżynierskie. Po nich na następnym stopniu są uzupełniające 2-letnie studia magisterskie. Można studiować 1-szy oraz 2-gi stopień razem na zawratych studiach magisterskich. Stopień 3-ci, ostatni, to doktorat. W Warszawie można studiować na wszelkich przewidzianych etapach nauczania. Istnieje możliwość realizować je w formie stacjonarnej, wieczorowej, jako studia niestacjonarne lub w toku indywidualnym. Uniwersytety w Warszawie posiadają w ofercie dydaktycznej kilkaset specjalizacji. 15 z nich posiada rangę szkoły państwowej. Najstarsza a także najogromniejsza, to UW. Uczelni prywatnych jest ponad 40. Pewne z nich posiadają niezwykle dobry standard oraz własnym działaniem na rzecz nauki potrafią być wzorem dla znacznej ilości uniwersytetów publicznych, a podczas eliminacji przeżywają prawdziwe oblężenie kandydatów.

Autor: Uczelnie w Warszawie