Do zarejestrowania chętnego kandydata na prezydenta koniecznie wymagane jest przedłożenie w wyborczej komisji państwowej minimum 100 tysięcy podpisów.

Prawodawstwo wszystkich krajów wnikliwie opisuje sposób wyboru głowy kraju. W poszczególnych prawnych normach podane jest kto może być wybrany na prezydenta kraju m.in. ile musi mieć lat kandydat, na według jakich zasad dokonuje się rejestracji czy oczekuje się od niego zebrania wymaganej liczby podpisów, czy np kandydat wytypowany jest poprzez przedstawicieli przeważającej większości uczestników konkretnej partii politycznej oraz kiedy wybory prezydenta mają się odbywać. Na terenie RP na prezydenta może startować każdy obywatel, który najpóźniej w dniu wyborów na prezydenta ma trzydzieści pięć lat a także posiada całkowitą pełnię praw do wyborów. Do zarejestrowania chętnego kandydata na prezydenta wymagane złożenie w państwowej komisji wyborczej min. 100 tysięcy podpisów. Prezydenckie wybory dokładnie określone są 4 przymiotnikami, to znaczy są one wolne, równe, powszechne i bezpośrednie. O ile jeden kandydat wyborów prezydenckich nie uzyskał wymaganej liczby głosów wówczas organizowana jest druga tura wyborów. Kadencja prezydenta trwa pięć lat, w przeciwieństwie do USA, gdzie głowa kraju wybierana jest co 4 lata. W Stanach Zjednoczonych całkiem inne są także przepisy zgłaszania kandydatów – są oni wybierani w prawyborach – a głosowanie na głowę kraju jest nie bezpośrednie. Obywatele oddają swe głosy poprzez elektorów.

Więcej: Wybory senat