Matura 2013 - terminy

Harmonogramem zdawania matur w 2013 roku:

terminy matur
Znamy już terminy matur 2013! W tym roku casting na nowych studentów zacznie się dopiero 7 maja. Egzaminy pisemne tradycyjnie zaczną się od przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym, a zakończą się egzaminami z języka włoskiego i hiszpańskiego Zobacz także: Terminy matur 2015


JUŻ NIEDŁUGO POJAWIĄ SIĘ TU ARKUSZE

EGZAMINACYJNE - MATURA 2013!Język polski | Matura 2013 | 7.05.2013 | podstawowy


Matematyka | Matura 2013 | 8.05.2013 | podstawowy


Język angielski | Matura 2013 | 9.05.2013 | podstawowy

Część ustna egzaminu maturalnego:


przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego:


Część pisemna tradycyjnie podzielona jest na dwa poziomy:
  • pp - poziom podstawowy
  • pr - poziom rozszerzonyData: Godzina 9:00 Godzina 14:00

7 maja
(wtorek)

Język polski - pp

Wiedza o tańcu - pp
Wiedza o tańcu - pr

8 maja
(środa)

Matematyka - pp

Historia muzyki - pp
Historia muzyki - pr

9 maja
(czwartek)

Język angielski - pp

Język angielski - pr
Język angielski - klasy dwujęz.

10 maja
(piątek)

Matematyka - pr

Język polski - pr

13 maja(poniedziałek)

WOS – pp
WOS – pr

Filozofia – pp
Filozofia - pr

14 maja
(wtorek)

Chemia – pp
Chemia – pr

Geografia – pp
Geografia – pr

16 maja
(czwartek)

Języki mniejszości
narodowych – pp
Język kaszubski – pp

Języki mniejszości
narodowych – pr
Język kaszubski – pr

17 maja
(piątek)

Biologia – pp
Biologia – pr

Historia – pp
Historia - pr

20 maja
(poniedziałek)

Fizyka i astronomia – pp
Fizyka i astronomia – pr

Język łaciński
i kultura antyczna – pp
Język łaciński
i kultura antyczna – pr

21 maja
(wtorek)

Język niemiecki – pp

Język niemiecki – pr
Język niemiecki - dla
klas dwujęzycznych

22 maja
(środa)

Informatyka – pp
Informatyka – pr

Historia sztuki – pp
Historia sztuki – pr

23 maja
(czwartek)

Języki rosyjski – pp


Język rosyjski - pr
Język rosyjski - dla
klas dwujęzycznych

24 maja
(piątek)

Język francuski – pp

Język francuski – pr
Język francuski - dla
klas dwujęzycznych

27 maja
(poniedziałek)

Język hiszpański – pp

Język hiszpański – pr
Język hiszpański - dla
klas dwujęzycznych

28 maja
(wtorek)

Język włoski – pp

Język hiszpański – pr