Warunki porównywalności transakcji.

Warunkiem zastosowania instytucji szacowania dochodów przez władze skarbowe jest wykazanie, że warunki transakcji odbiegają od rynkowych. W celu przeprowadzenia dowodu…

2 lata ago