Znaczące powiększenie przedmiotowego zakresu odpowiedzialności.

Znaczne powiększenie zakresu przedmiotowego odpowiedzialności. Nowe brzmienie ustawy zaznacza odpowiedzialność przedsiębiorstwa za jakikolwiek ruch zakazany przez przepisy pod groźbą kary jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, poza przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego (m.in. znieważenie, zniesławienie) a także wykroczeń przedstawionych w przepisach Prawa prasowego. To istotna zmiana względem obecnie obowiązującej ustawy, która opisuje zamknięty katalog przestępstw oraz przestępstw skarbowych, za które karę potrafi ponieść zbiorowy podmiot. Trzeba wiedzieć przy tejże kwestii, iż prawo karne nie zawiera się wyłącznie w kodeksie karnym oraz kodeksie karno-skarbowym, ponieważ karne przepisy istnieją w wielu ustawach szczególnych, o jakich istnieniu przedsiębiorcy często nie posiadają świadomości. Znaczącą nowością jest przyjęcie legislacyjnego rozwiązania, w którym to firma ponosi odpowiedzialność za tzw. własne czyny własne, tj. zabronione czyny, jakich znamiona zostaną realizowane poprzez działanie lub zaniechanie jego organu (np. zarządu, rady nadzorczej) lub umyślne działanie lub zaniechanie członka organu (przykładowo osoby należącej do zarządu). Za warunek uważa się jednak, aby dany zabroniony czyn był w bezpośrednim związku z pełnioną przez podmiot zbiorowy działalnością. Musimy zwrócić znaczną uwagę na to, że działanie lub zaniechanie organu spółki nie musi być celowe, co zdecydowanie poszerza zakres odpowiedzialności danej spółki. W zakresie przyporządkowania odpowiedzialności ściśle podmiotowi za własny czyn, dawca projektu przyjął założenie, iż podmiot zbiorowy może wytworzyć czyn zabroniony w drodze kolektywnego zachowania. Zgodnie z opisem planu ustawy: „W owym wypadku chodzi o niewłaściwe z wymogami prawa lub oceny rozsądku zarządzanie ryzykiem, albo też brakami w obszarze staranności branżowej.

Zobacz także: System Compliance